Wpływ pestycydów na mózg

Wpływ pestycydów na mózg

Działanie pestycydów na mózg może być szczególnie ciężkie przy długotrwałej ekspozycji. Przemysł chemiczny wycofuje setki produktów, które zostały zatwierdzone i wprowadzone na rynek każdego roku. Wiele z nich wydawało się bezpiecznych, ale w rzeczywistości mają wysoki poziom toksyczności.

Pestycydy to szeroka grupa heterogenicznych związków chemicznych. Są one używane głównie do zabijania owadów, chwastów, grzybów i gryzoni. Mimo że generują zysk publiczny, zwiększając produktywność w rolnictwiestanowią zagrożenie dla zdrowia ze względu na potencjalne niekorzystne skutki.

Dziś jesteśmy narażeni na wiele chemikaliów. Jednakże, nie wszystkie przypadki mają wystarczające badania laboratoryjne, aby wykluczyć możliwość efektów toksycznych, Może się również zdarzyć, że sam pestycyd nie powoduje uszkodzenia ciała, ale mieszanie różnych składników może mieć niszczące długoterminowe konsekwencje.

Z drugiej strony skutki stosowania pestycydów są szczególnie poważne w przypadku dzieci, Ekspozycja na zanieczyszczające chemikalia, nawet na niskim poziomie, może wpływać na rozwój ich mózgu. Dzieje się tak nawet podczas procesu ciążowego. Jeśli ta sytuacja będzie się powtarzać w czasie, może to wpłynąć na różne obszary. Substancje te mogą nawet przyczyniać się do rozwoju zaburzeń, takich jak zaburzenia koncentracji i autyzmu.

Rozwijający się mózg jest bardzo podatny na działanie chemikaliów. W rezultacie pestycydy, które rozpylają w naszym środowisku, nawet przy niskim poziomie narażenia, mogą wywoływać trwałe następstwa.

Wpływ pestycydów na mózg: pierwsze badania

Cicha wiosna, książka biologa i ekologa Rachel Carson, została opublikowana w 1962 roku. Jest rozważana pierwsza praca, która przyczyniła się do przebudzenia nowoczesnej świadomości ekologicznej, Ta książka po raz pierwszy ostrzegła przed szkodliwym wpływem pestycydów na środowisko i spowodowała takie obawy, że rząd Stanów Zjednoczonych został zmuszony do wprowadzenia zakazu używania DDT, a jednocześnie bardzo popularny wśród czas.

W latach 70. i 80. opublikowano kilka badań dotyczących wpływu pestycydów na mózg. Na przykład grupy naukowców wykazały, że długotrwałe narażenie na pestycydy chloroorganiczne powoduje zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). W większości przypadków wystąpiły niedobory w zakresie uczenia się i pamięci. Ponadto u badanych osób pojawiły się również zaburzenia motoryczne i behawioralne.

Wczesne badania wpływu pestycydów na mózg wykazały, że powodują zaburzenia centralnego układu nerwowego.
udział

Konsekwencje długotrwałego narażenia na pestycydy

Pestycydy mogą być toksyczne dla ludzi i zwierząt, Niektóre toksyny są tak silne, że tylko niewielka ilość jest potrzebna, aby być śmiertelnym. Są jednak mniej agresywne toksyny, które nie powodują natychmiastowych uszkodzeń. Ich niebezpieczeństwo wynika z faktu, że są one zdolne do powodowania długotrwałego uszkodzenia.

Trzeba to zrozumieć Toksyny pestycydowe mogą pozostawać w ciele przez długi czas, Ciało może reagować na różne sposoby. Będzie to zależeć od kilku czynników: czasu ekspozycji, rodzaju pestycydu i osobistej odporności na chemikalia.

Pestycydy i choroba Alzheimera

Badanie tej choroby neurodegeneracyjnej nadal przyciąga naukowców z całego świata. Na szczęście jesteśmy coraz bardziej zaawansowani w rozumieniu tej patologii.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie JAMA Neurology podkreślono znaczenie środowiska w chorobie Alzheimera. W wyniku tych badań stwierdzono, że narażenie na pestycydy, takie jak DDT, zwiększa ryzyko rozwoju tego zaburzenia.

Tego typu pestycydy zostały zakazane w 1971 r. We Francji, używane do połowy lat 70. w Stanach Zjednoczonych i do 2008 r. W Hiszpanii. W tym kraju stosowanie tej substancji do produkcji dikofolu, rodzaju pestycydu, było nadal dozwolone.

W celu połączenia pestycydów z chorobą Alzheimera przeprowadzono badanie w dwóch grupach pacjentów cierpiących na tę chorobę neurodegeneracyjną. Z uzyskanych wniosków można wywnioskować, że u osób z chorobą Alzheimera i wysokimi poziomami pestycydów we krwi rozwinęły się bardziej poważne pogorszenie funkcji poznawczych niż osoby w grupie kontrolnej, Ci z tej drugiej grupy rozwinęli chorobę, ale mieli "czystą" krew.

Te dane na temat wpływu pestycydów na mózg są bardzo atrakcyjne.Jednak to łącze wyjaśniałoby tylko kilka przypadków choroby Alzheimera, nie wszystkie. Niemniej jednak jest to jedna z tych, które wykazują najwyraźniej, że istnieje korelacja między pestycydami i tą chorobą neurodegeneracyjną.

Pestycydy i autyzm

Chociaż autyzm ma znaczący składnik genetyczny, komponent środowiskowy również odgrywa ważną rolę. Jednym z czynników ryzyka zwiększających ryzyko rozwoju tego zaburzenia jest narażenie na pestycydy w czasie ciąży, Na przykład w badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Kalifornijskim ekspozycja na pestycydy i inne związki podczas ciąży była powiązana z rozwojem tej choroby.

Wniosek wyciągnięty przez tych badaczy jest taki, że ekspozycja na pestycydy może zmienić metylację DNA łożyska, znacznie bardziej niż inne badane czynniki. Może to zmienić funkcjonowanie tego narządu i zmienić rozwój dziecka. Zwiększa to wykładniczo ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pestycydy i choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest przewlekłą chorobą neurodegeneracyjną. Jest spowodowane przez zniszczenie neuronów działających w ośrodkowym układzie nerwowym, bez znajomości przyczyn, Wykorzystują one dopaminę jako główny neuroprzekaźnik odpowiedzialny za przekazywanie informacji niezbędnych do prawidłowej kontroli ruchów ciała.

Grupa naukowców pod kierownictwem dr Francisco Pan-Montojo potwierdziła, że ​​jednym z efektów działania pestycydów na mózg jest zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby Parkinsona. Różne badania epidemiologiczne potwierdzają że istnieją pewne substancje toksyczne zdolne do wywoływania objawów tego zaburzenia.

Jak widzimy, stosowanie pestycydów jest bardzo kontrowersyjne i będzie coraz bardziej wzrastać, gdy dowiadujemy się więcej o ich wpływie na mózg. Bez nich nowoczesne rolnictwo nie istniałoby tak, jak je znamy. Ale do jakiego stopnia są one opłacalne, jeśli powodują tak wiele chorób? Debata jest w toku i jest bardzo prawdopodobne, że odkryjemy nowe i pokrewne problemy w nadchodzących dziesięcioleciach.

7 zagadek ludzkiego mózgu

Enigma ludzkiego mózgu jest stałym źródłem badań, na które nauka jeszcze nie była w stanie odpowiedzieć. Dowiedz się więcej
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: