Psychologia dobrego lidera

Psychologia dobrego lidera

Każda grupa robocza musi być prowadzona przez dobrego lidera, jeśli chce się rozwijać, osiągać cele i pracować w miłej atmosferze. Ta osoba musi charakteryzować się szeregiem dość wymagających cech, które pozwalają mu wyróżnić się w grupie.Lider musi być w stanie wczuć się w swoich pracowników, organizować zadania i czas oraz kierować swoimi kolegami.

Znaczenie psychologii dobrego lidera skupia się na dobrych cechach intelektualnych i komunikacyjnych.Konieczne jest również zwrócenie uwagi na serię cech osobistych, które muszą być obecnelub, jeśli nie, nauczyć się.

Oto główne cechy, które musimy znaleźć w dobrym przywódcy, a także osobowość, która musi je zdefiniować. Pogłębmy ten punkt.

"Nigdy nie wykorzystasz w pełni swoich pracowników, zapalając ogień pod nogami, musisz go w nich zapalić".

-Bob Nelson-

1. Umiejętności komunikacyjne

Na początku lider musi wiedzieć, jak działać w dwóch kierunkach:

  • Musi być w stanie jasno wyrazić swoje pomysły i upewnić się, że informacje te są otrzymywane prawidłowoprzez osoby na utrzymaniu.
  • Musi umieć słuchać i brać pod uwagę opinie i ewentualne skargi kolegów i podwładnych. Robiąc to, będzie lepiej znał swoje środowisko pracy i będzie starał się go maksymalnie ulepszyć.

2. Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to umiejętność radzenia sobie z emocjami i uczuciami (naszymi lub innymi).Ponadto obejmuje umiejętność rozróżniania tych uczuć i wykorzystywania tych informacji w celu dostosowania ich do konkretnych i odpowiednich działań.

Dobry przywódca musi wiedzieć, jak zarządzać swoimi emocjami i swoimi kolegamiaby lepiej zrozumieć wpływ jego decyzji. Amerykański psycholog Daniel Goleman wskazał pięć kluczowych elementów inteligencji emocjonalnej w przywództwie:

  • Samoświadomość
  • Samoregulacja
  • motywacja
  • empatia
  • Umiejętności społeczne

Im więcej liderowi uda się zarządzać każdym z tych obszarów, tym wyższa będzie jego inteligencja emocjonalna.

3. Zdolność do jasnej identyfikacji celów i zadań

Jedną z głównych trudności, na które napotyka grupa robocza, nie jest znalezienie jasnej definicji jej celów. Może to oznaczać poważne problemy dla członków grupy i prowadzić do stresujących sytuacji i emocjonalnego zmęczenia.

Lider musi być w stanie jasno określić cele grupy zadaniowej i upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu są tego świadomi.W ten sposób może uniknąć nieudanej pracy.

4. Zdolność planowania

Oprócz umiejętności, o których wspomnieliśmy,dobry lider musi być w stanie odpowiednio zaplanować projekt swojego zespołu roboczego.Tylko w ten sposób grupa będzie w stanie osiągnąć cele: członkowie będą mieli lepiej zdefiniowaną linię roboczą i będą mogli lepiej zarządzać swoim czasem pracy, szczególnie, jeśli data realizacji projektu musi być przestrzegana.

5. Pomoc

Dobry lider musi pomagać wszystkim pracownikom w prawidłowym rozwoju, postępie i rozwiązywaniu problemów zawodowych.Przywódca musi być postrzegany jako postać wsparcia, a nie jako autorytarna postać.

6. Innowacje

Bardzo interesującym potencjałem lidera jest możliwość wprowadzania innowacji w zakresie metod pracy.Znalezienie nowych sposobów rozwiązywania problemów i opracowywania zadań projektowych jest podstawową cechą szybko rozwijającego się społeczeństwa.

W tym celu zaleca sięznać najbardziej konserwatywne i tradycyjne techniki, wiedząc, jak je wykorzystać w innowacyjny sposóblub szukasz alternatywnych rozwiązań.

7. Odpowiedzialność

Jedną z głównych cech lidera musi być odpowiedzialność. Jako osoba, która prowadzi zespół,lider musi rozpoznać błędy, za które jest odpowiedzialny i wziąć na siebie część odpowiedzialności.Ta umiejętność pozwoli pracownikom zobaczyć swojego lidera jako odpowiednią osobę na stanowisko i może być korzystna dla całej grupy.

8. Informacje

Dobry lider musi być odpowiednio poinformowany o projektach, które są w toku. Musi zatem poszukiwać podobnych projektów, aby uzyskać szerszy i obiektywny obraz sytuacji. Co więcej, pozwala mu zobaczyć, jak projekt ewoluuje na co dzień. Dlatego ważne jest, aby onkomunikować się z członkami zespołu, znać ich pracę i wiedzieć, czy są jakieś problemy.

Oto niektóre cechy, które powinny charakteryzować dobrego lidera, aby można go było uznać za "zdolną" i odpowiednią osobę na to stanowisko.Dobry przywódca nie tylko organizuje, zarządza i planuje, ale także ma silny związek ze swoim zespołem i wczuwa się w swoich członków.

5 rodzajów przywództwa rozpatrywanych przez psychologię grupową

W tym artykule postanowiliśmy przedstawić klasyfikację różnych rodzajów przywództwa najbardziej rozpoznawalnych przez wszystkich … Czytaj więcej "
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: