Prowadzenie nie oznacza tylko zamówienia

Prowadzenie nie oznacza tylko zamówienia

Jak możemy zdefiniować lidera? Czy to odpowiada osobie, która prowadzi organizację, czy raczej liderowi zespołu roboczego? Czy istnieją cechy wskazujące, że dana osoba jest przywódcą?

Z profesjonalnego i organizacyjnego punktu widzenia określone cechy osobowe, behawioralne i pozycyjne związane z pozycją lub stanowiskiem w firmie zostały określone w celu identyfikacji lidera, Czy liderzy rodzą się liderami, czy też stają się liderami?

Jeśli przywrócimy przywództwo jako zbiór cech osobistych, możemy zrozumieć, że lider jest urodzonym przywódcą, To ludzie będą wiedzieli, jak prowadzić i kierować grupą, organizować, rozwiązywać problemy, które pojawiają się, a inni określać jako lidera.

Jeśli mówimy o przywódcy zajmowanej pozycji, powinniśmy powiedzieć, że lider staje się liderem. Oznaczałoby to, że zmienia się on w miarę upływu czasu i doświadczeń, w stosunku do zajmowanych przez niego stanowisk, w zależności od relacji, jaką ma on z pracownikami i sposobu, w jaki musi narzucać kierunek i koordynacja. W tym przypadku cechy osobowe nie byłyby decydujące, a same cechy zawodowe byłyby ważne.

Z drugiej strony kiedy mówimy o dobrym przywódcy za jego zachowanie, możemy skupić się na aspektach, które zwracają jego uwagę z behawioralnego punktu widzenia. Czy ta osoba działa poprzez produktywność dla firmy lub na rozwój stosunków społecznych w pracy? W zależności od orientacji zachowania możemy zidentyfikować lidera zgodnie z potrzebami, które musi spełnić.

Charakterystyka dobrego lidera

Poza tym, co skomentowaliśmy, dobry przywódca to charyzmatyczny człowiek, który inspiruje i jest śledzony przez innych. Z tego powodu lider nie musi być liderem. Chociaż niektóre cechy osobiste mogą sprzyjać pozycji lidera, kierowanie jest dwukierunkowym procesem, który odnosi się do czynnika wpływającego i oddziałującego na niego (Katz i Kahn).

Aby prowadzić, osoba musi mieć odpowiednie cechy, aby leczyć takie osoby, jak empatia, dobra komunikacja, motywacja lub cechy przyjazne profesjonalistom. Na przykład wiedza o tym, jak pracować w grupach, mieć kreatywność w rozwiązywaniu problemów, wyjaśniać cele i pracować w różnych kierunkach, aby je osiągnąć.

Osoba może urodzić się z udogodnieniami do kierowania innymi, ale jeśli chce prowadzić odpowiednio, będzie musiała udoskonalić te udogodnienia i rozwijać innych, które pozwolą mu ukończyć swoją przywódczą rolę. Oczywiście nie wolno zapominać, że reżyserowanie wymaga stworzenia i utrzymania dobrej ogólnej atmosfery, w której każdy może swobodnie wybierać, kto jest jego przywódcą. Dlatego nie możemy ignorować przywództwa, musimy dbać i wygrywać każdego dnia.

Prowadzenie wymaga znacznie więcej niż tylko sprawowania władzy

Jak widzimy, bycie dobrym liderem wymaga znacznie więcej niż umiejętności przewodzenia i prowadzenia. Prowadzenie wpływa na innych, udaje im się przekonać ich do zrobienia tego, co jest proponowane i do końca. Ma także pozwolić im cieszyć się pracą i skutecznie i skutecznie angażować się w misje.

Liderem jest ten, kto wie, jak zintegrować wszystkie atrybuty i kto sprawia, że ​​każdy członek jego zespołu rośnie. Lider zna dobrze swoją drużynę, zna mocne strony wszystkich i wie, co poprawić. Określa czasy, kiedy musi być trudniejszy lub kiedy może delegować swoją pracę, aby skupić się na relacjach z pracownikami.

Tak więc, aby prowadzić, nie chodzi tylko o zamawianie. Zasadza nasienie w zespole roboczym, aby nadać mu ruch. Prowadzić to motywować i proponować nowe punkty widzenia, to podejmować ryzyko i wierzyć w tych, którzy wierzą w ciebie. Prowadzić to stać się śpiewnym głosem, wiedząc, że ci, którzy cię uszczęśliwiają, to ci, którzy wspierają cię od dołu.

Jak odnieść sukces w pracy?

Sukces w pracy jest jednym z celów znacznej większości ludzi. Ale co to znaczy osiągnąć sukces? Dowiedz się więcej
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: