Jakie są przyczyny nierówności płci?

Jakie są przyczyny nierówności płci?

Nierówność płci jest zjawiskiem społecznym i kulturowym, w którym występuje dyskryminacja między ludźmi ze względu na płeć, zasadniczo między mężczyznami i kobietami. Ponadto nie jest to zjawisko trywialne, ponieważ jego wpływ jest odczuwany na różnych poziomach: zawodowym, społecznym, rodzinnym itp.

Na przykład na poziomie społecznym kobieta może być podporządkowana mężowi lub ojcu. Na froncie ekonomicznym kobiety nadal otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni wykonujący tę samą pracę (różnica w wynagrodzeniach). Zadania domowe lub opieka nad dziećmi są nadal traktowane jako zadania bardziej związane z kobietami niż z mężczyznami. Moglibyśmy kontynuować i wypełnić długą listę.

Z drugiej strony feminizm lub perspektywa płci pozwala spojrzeć na świat z innego punktu widzenia.Jednak zmiana naszej perspektywy może spowodować zamieszanie lub dyskomfort. Właśnie dlatego celem tego artykułu jest wyjaśnienie naszego punktu widzenia, aby móc bardziej sprawiedliwie wchodzić w interakcje ze światem.

Aby to zrobić, zacznijmy od początku, kiedy mówimy o nierówności płci …Co rozumiemy pod pojęciem płci?Co rozumiemy przez tak szeroką konstrukcję?

Czym jest płeć i jaka jest jej struktura

Gatunek można podzielić na trzy poziomy lub perspektywy:

  • Plan socjokulturowy z tego punktu widzeniarodzaj to system organizacji społecznej co daje mężczyznom więcej władzy i przywilejów i opiera się na szeregu wierzeń, które legitymizują i utrzymują tę strukturę społeczną. Wartości, zwyczaje, tradycje, stereotypy i prawa danego kraju regulują model organizacji społecznej.
  • Plan związku : gatunek todynamiczny proces reprezentacji. Reprezentacja tego, co to znaczy być kobietą lub mężczyzną w sytuacjach codziennego życia. Wpływa na zachowanie mężczyzn i kobiet oraz na sposób, w jaki są traktowani.
  • Osobisty plan : na tym poziomie gatunek toaspekt, który wpływa również na osobistą tożsamość i postawy, Byłby to zestaw oczekiwań, zainteresowań, fantazji i przekonań związanych z mniej lub bardziej akceptowalnymi modelami tego, co znaczy być mężczyzną lub kobietą w konkretnej kulturze.

Chociaż płeć wyraża się inaczej w różnych kulturach, a stopień podporządkowania kobiet zmienia się w czasie i przestrzeni,jest bardzo trudno znaleźć taki, w którym kobiety mają więcej korzyści politycznych i społecznych niż mężczyźni.Przykład tego braku równowagi lub nierówności płci znajduje odzwierciedlenie w wysokich wskaźnikach przemocy wobec kobiet (wykorzystywanie seksualne, uprowadzenia, gwałt, przemoc i przemoc w rodzinie, molestowanie seksualne itp.).

Czym jest patriarchat i jakie są jego implikacje?

Patriarchat odnosi się do porządku społecznego, który określa płeć jako markę, aby przypisać określone działania, funkcje, związki i moce do każdej osoby, Ta ustrukturyzowana sieć uprawnień, hierarchii i wartości oferuje modele męskości i kobiecości uniwersalne i przeciwstawne sobie nawzajem.

Uważa się, że kobiety są naturalnie lepiej wykwalifikowane do opieki nad prywatnością, macierzyństwem i rodziną. Ludzie naturalnie będą lepsi w dowodzeniu, rządzeniu i ambicjach.Zniesienie tych przekonań, które działają jako zobowiązania społeczne wobec mężczyzn i kobiet, jest jednym z priorytetowych celów feminizmu.

Patriarchat, jako model społeczny, opiera się na mandatach społecznych lub imperatywach, bardzo odmiennych dla mężczyzn i kobiet.Niektóre przekonania lub imperatywy kobiecego projektu to:

  • Kobieta dba i jest odpowiedzialna za dobro innych.Jego wartość polega na umiejętności dawania i służenia innym. Opieka i odpowiedzialność innych znajduje się w centrum ich życia.
  • Naturalne predyspozycje do miłości. Opiera się na pomyśle, żekobiety są kompletnymi istotami tylko wtedy, gdy należą do kogoś.
  • Macierzyństwo jako imperatyw tożsamości.Kobieta jest tylko szczęśliwa i zadowolona z siebie, gdy jest matką.
  • Kobieta musi być piękna i pożądana, Piękno czyni je widocznymi i akceptowanymi społecznie, stając się obiektem pod spojrzeniem i docenieniem drugiego.

Z drugiej stronyimperatywy mężczyzn jako męskich istot byłyby:

  • Męskość trzyma moc i moc. Jest mierzony przez sukces, wyższość nad innymi, konkurencyjność, status itp.
  • Męskość zależy od agresji i odwagi i wyraża się poprzez siłę, odwagę, ryzyko, zdolność do ochrony siebie i używania przemocy jako środka rozwiązywania konfliktów.
  • Męskość opiera się na zdolności odczuwania spokoju i beznamiętności, autonomii i samowystarczalności, ukrywania emocji. Poza siłą zakłada, że ​​ma wielkie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.Człowiek nie może sobie pozwolić na strach lub musi go ukrywać.

Co możemy zrobić, aby zmienić te wzorce nierówności płci?

W związku z powyższym onbyłoby logiczne, gdybyśmy zastanawiali się, czy sposób życia, który obecnie robimy, w odniesieniu do wzorców nierówności płci, jest adekwatny, Zapytaj nas również, czy nie jest to czas, aby znaleźć sposób, aby przynieść ziarno piasku, aby zmienić obecną sytuację. Doszliśmy do wniosku, że istnieją różne klucze, w zależności od tego, czy jesteśmy mężczyznami czy kobietami, aby przezwyciężyć tę nierówność płci.

Kobieta ma obowiązek i prawo szukać samotności i dbać o siebie, aby zmienić te wzorce.Poszukiwanie czystej przestrzeni (hobby, smaki itp.) Również staje się sposobem oporu wobec tych mandatów. Tak więc, zgodnie z tą myślą, linia działania feminizmu polega na promowaniu kobiecej autonomii.

W przypadku mężczyzn ścieżka byłaby bardziej ukierunkowana na edukację afektów i współodpowiedzialność.Bycie mężczyzną nie jest niezgodne z wyrażaniem i rozpoznawaniem własnych uczuć i uczuć innych. Nie bierze też odpowiedzialności, jest empatyczny i uważny na potrzeby innych. Tyle pomysłów, których zazwyczaj nie ma w procesach pierwotnej socjalizacji (dzieciństwo).Integracja tych treści z programami edukacyjnymi jestkluczowa strategia transformacji społecznej.


Opowieść służebnej: dystopia i feminizm

Opowieść służebnej jest dziełem dystopijnym, które niedawno zostało dostosowane do ekranu w homonimicznej serii. Co ona robi? Dowiedz się więcej
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: