Jak skutecznie pracować w zespole?

Jak skutecznie pracować w zespole?

Z biegiem lat rośnie liczba firm, które zachęcają swoich pracowników do pracy w zespole.W rzeczywistości istnieją różne zadania i projekty, które, jeśli nie zostałyby rozpowszechnione wśród kilku osób, trudno byłoby stworzyć.

W rzeczywistości praca zespołowa może być bardzo trudna.Mogą pojawić się napięcia i konflikty między kolegami lub oczekiwany wynik może nie zostać osiągnięty. Jak zapewnić skuteczne wykonywanie zadań między kilkoma osobami?

"Talent sprawia, że ​​zwycięskie gry, ale zespołowa i inteligencja wygrywają mistrzostwa."

-Michael Jordan-

Kiedy uda nam się skutecznie współpracować?

W firmachzespoły robocze tworzone są w bardzo konkretnym celu: wypełnić serię celów i planów.Dlatego wydaje się logiczne myślenie, że są one skuteczne, gdy osiągają cele, dla których zostały stworzone, nieprawdaż? Jest to jeden z podstawowych aspektów, które należy uwzględnić, aby zobaczyć ich skuteczność, ale nie jest to jedyny.

W rzeczywistościnależy również rozważyć, czy tożsamość grupowa ma miejsce w zespole.Dlaczego to takie ważne? Ponieważ jeśli do niego dojdziemy, może on trwać w czasie. Będzie zatem opłacalne, a członkowie będą chcieli powtórzyć to wspólne doświadczenie.

Wreszcie,musimy wziąć pod uwagę osoby, które tworzą grupę.Oddanie wagi ich oczekiwaniom i próba spełnienia ich osobistych potrzeb wpływa również na efektywną pracę zespołową, czy też nie. Innymi słowy, musimy wzmocnić ich dobrobyt. Ale jak to zrobić?

"Siły znajdują się w naszych różnicach, a nie w naszych podobieństwach."

-Stephen Covey-

Zadania do skutecznego działania w zespole

Rozmawialiśmy o osiągnięciu celów, aby uznać, że praca zespołowa jest efektywna.Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie zadania wymagają współpracy pracowników, aby odnieść sukces.Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co najlepiej będzie zrobić indywidualnie, a co lepiej osiągnąć wspólnie.

Jeśli chcemy, aby grupa osiągała dobre wyniki, musimy dać im odpowiednie zadania do pracy zespołowej.To jest współzależne, dyskrecjonalne i / lub niepewne zadania. Z drugiej strony należy pamiętać, że wiedza każdego członka będzie musiała być właściwie zarządzana.

Ponadtozespół jest bardziej skuteczny, gdy jego członkowie współpracują ze sobą przez długi czas.Innymi słowy, kiedy grupa robocza jest dojrzała. Dlatego ważne jest, aby pozwolić na okres adaptacji, aby osiągnąć cele w optymalny sposób.

Procesy psychospołeczne, które wpływają na efektywną pracę zespołową

Zespoły są jednostkami mającymi własne procesy psychospołeczne, które wpływają na zdolność do pracy z innymi oraz pożądaną efektywność. w ten sposób,należy podkreślić najbardziej fundamentalne aspekty: spójność i współpracę.

Współpracując jako zespół w sposób zorganizowany i współpracujący, rozwiniemy efektywność. W tym celumusimy myśleć o podstawowej postaci: lidera grupy.W firmach zazwyczaj jest to lider zespołu. Istotne jest, aby był on dostępny, aby mógł skutecznie komunikować się i wyraźnie przypisywać każdemu zadanie, które mu się należy.

W ten sposóbłatwiej jest poszczególnym członkom grupy osiągnąć większe zyski niż straty w pracy zespołowej.Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, uzyskanie efektywności w tym obszarze wymaga podsumowania wszystkich małych części, które mają wpływ na proces … Zacznijmy teraz!

"Sukces organizacji jest wynikiem połączonego wysiłku każdej osoby."

– Przez Lombardię

Zdjęcia Climate Kic, Stefana Stefancika i Rawpixela

Jak z sukcesem zintegrować nową stację roboczą?

Profesjonalne wejście do każdej firmy jest zawsze skomplikowanym procesem. W celu pomyślnej integracji zalecane są trzy podejścia … Read More "
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: