Funkcja semiotyczna: definicja i rozwój

Funkcja semiotyczna: definicja i rozwój

Funkcja semiotyczna to umiejętność opracowywania reprezentacji.Ta umiejętność opiera się na zarządzaniu znakami i symbolami, które charakteryzują się wyraźnym znaczeniem i znaczeniem. Ale jak to naprawdę działa?

Aby lepiej zrozumieć rolę funkcji semiotycznej, jednym z najlepszych przykładów jest obraz słynnego belgijskiego malarza René Magritte. Ten artysta narysował fajkę i poniżej napisał: "to nie jest fajka ".Czyniąc to, wyraźnie chciał pokazać, że chociaż rysunek wywołał fajkę,to naprawdę nie był jeden.Byłby w tym przypadku symbolicznym przedstawieniem obiektu.

W tym przykładzie Magritte użył funkcji semiotycznej do tworzenia sztuki.Wszyscy ludzie ciągle używają reprezentacji.Dlatego w tym artykule będziemy mówić o różnych typach, które istnieją zgodnie ze znaczeniem znaczonej relacji.

Składniki reprezentacji

Reprezentacje są częścią naszego życia.Ciągle używamy znaków i symboli, które pomagają nam planować, komunikować i kierować naszymi działaniami.Pozwalają nam na mentalną interakcję z żywiołem bez konieczności tego w rzeczywistości.

Każda reprezentacja składa się z dwóch elementów: znaczącego i znaczonego.Pierwszy odnosi się do fizycznego składnika reprezentacji. Na przykład litery tworzące słowo lub linie ołówka rysunku. Znamiennie, ze swej strony, jest obraz, który powstaje w naszej głowie, gdy widzimy pewien symbol.

Wykorzystanie reprezentacji otwiera drzwi do nieskończonych możliwości w dziedzinie rozwoju psychologicznego. Pozwalają podmiotowi odejść od obecnej sytuacji i otworzyć się na odległe miejsca w czasie i przestrzeni.Dają nam także możliwość tworzenia fikcyjnych światów, które istnieją tylko w naszej wyobraźni.

Rodzaje reprezentacji

Saussure podzielił reprezentacje na trzy odrębne punkty.Są one zróżnicowane na poziomie stopnia powiązania między znaczącym a znaczonym:

  • Wskaźniki lub sygnały.W tym przypadku znacznik i znaczony nie są zróżnicowane. Mają bezpośrednie połączenie. Na przykład możemy zobaczyć jedzenie przegryzane na podłodze w naszej kuchni i wywnioskować, że mamy myszy w naszym domu. Żywności pozostaje, w tym przypadku, działać jako wskazówki.
  • Symbole.Tutaj znacznik jest niezależny od znaczonego. Istnieje jednak pewien związek między tymi dwoma. Rysunki, obrazy i fotografie byłyby symbolem tego, co reprezentują. Na przykład rysunek rury nie jest podobny do rzeczywistego obiektu, ale istnieje między nimi wielka więź. Tego rodzaju reprezentacja pojawia się bardziej pośrednio w "grze symbolicznej"; na przykład, gdy dziecko używa kawałka drewna, jakby to był miecz.
  • Znaki.Podajemy nazwy znaków do reprezentacji, gdy signifier jest całkowicie arbitralny. Związek między tymi dwoma elementami ustala się w długim procesie historyczno-społecznym. W rezultacie osoba niezwiązana z tym kontekstem nie mogła zinterpretować znaku. Najbardziej oczywistym przykładem takiej sytuacji jest język. Litery słowa "komputer" nie mają żadnego związku z tym, co reprezentują, ale mimo to wywołują obraz w naszym umyśle.

Pojawienie się funkcji semiotycznej

Umiejętność tworzenia reprezentacji jest coraz bardziej widoczna na późniejszych etapach sensomotorycznego okresu rozwoju człowieka. Jednak pojawienie się funkcji semiotycznej nie jest nagłe. Krok po kroku,dziecko użyje więcej reprezentacji semiotycznych i zachowań.

Z tego krokumożemy znaleźć wiele przykładów funkcji semiotycznej w zachowaniu dzieci:

  • Imitacja odroczona.Polega na naśladowaniu czegoś, czego nie ma. Wydaje się, że jest to preambuła zdolności reprezentacji, ponieważ stanowi naśladownictwo aktów materialnych, a nie myśli. Jest uważane za jedno z pierwszych zachowań semiotycznych, które pojawiają się w cyklu życia dziecka.
  • Symboliczna gra.Jest to typowa aktywność dzieciństwa. Uczestnicy używają przedmiotów tak, jakby były innymi przedmiotami (na przykład kije jako miecze). W ten sposób wykorzystują funkcję semiotyczną.
  • Rysunek.Innym sposobem, w jaki dziecko zaczyna wykazywać swoją zdolność reprezentacyjną, jest rysunek. Należy pamiętać, że ta działalność jest czymś więcej niż tylko kopią rzeczywistości. Na rysunku reprezentujemy obraz wewnętrzny: to, co dziecko rozmnaża, to normalnie to, co wie o obiekcie, który widzi.
  • Język.Jest to par excellence zachowanie semiotyczne. Kiedy dziecko zaczyna mówić, obserwujemy, jak używa arbitralnych znaków, całkowicie oddzielając znaczonego od znaczącego.

Podsumowując, należy podkreślić, że funkcja semiotycznajest jedną z najważniejszych umiejętności człowieka.Dzięki niej udało nam się stworzyć system komunikacji. Pozwoliło nam to stworzyć kulturę i historię, prowadzącą do postępu i przetrwania człowieka.

W konsekwencji studiowanie i prowadzenie badań nad rozwojem semiotykipomógł głębiej zrozumieć, co pociąga za sobą ta zdolnośćw życiu ludzi.

Obszar Broca i produkcja języka

Zdolność do skutecznego komunikowania się pozwoliła nam współpracować i tworzyć złożone społeczeństwa, aby stawić czoła wrogiemu światu. To jest … Czytaj dalej "
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: