Empatyczne przywództwo

Empatyczne przywództwo

Obecnie wiemy, że praca zespołowa, współpraca i współzależność są niezwykle potrzebne.Dlatego ważne jest, aby mieć dobrego lidera. Każdy lider jest nie do przyjęcia. Firmy chcą stanowisk z największą odpowiedzialnością do wypełnienia przez ludzi, którzy mogą praktykować pewien rodzaj przywództwa: przywództwo empatyczne.

Ale w jaki sposób przywództwo empatyczne różni się od innych rodzajów przywództwa?Czy ten sposób przywództwa może się rozwinąć lub się z nim narodzić? Odpowiemy na te pytania.

Empathic Leadership: co to jest?

Przywództwo to umiejętność zarządzania grupą ludzi lub organizacją.Dzięki niemu tworzymy jasną wizję celów do spełnienia, udaje nam się zmotywować członków zespołu, aby chcieli pracować dla wspólnego celu i rozwiązywać wewnętrzne konflikty między różnymi osobami w grupie.

Niemniej jednak, nawet jeśli wszyscy liderzy mają tę cechę, istnieją różne rodzaje przywództwa. Niektóre obejmujądziałać przez umieszczenie osobistego zysku przed zyskiem grupy, używać taktyk manipulacji lub być aroganckim i narcystycznym.

W przeciwieństwie do tego osoba, która praktykuje przywództwo empatycznebędzie w stanie postawić się na czele członków swojego zespołu.Ponadto spróbuje zrozumieć potrzeby rynku i konsumentów. Nauczy się dawać klientom to, czego potrzebują.

Ponadto przywódca empatyczny będzie w stanie skutecznie komunikować się z ludźmi w zespole. Może im powiedzieć, co robić. W ten sposóbsprawi, że będą chcieli pracować, określając cele do osiągnięcia.

Jak rozwinąć przywództwo empatyczne?

Według badań przeprowadzonych na ten sposób kierowania zespołem, osoba, która chce przyjąć empatyczny styl przywództwarozwinie głównie pięć umiejętności:empatia, entuzjazm, ludzkie ciepło, spokój i umiejętność wyznaczania granic. Spójrzmy na każdy z tych punktów.

1. Empatia

Oczywiście osoba, która chce zostać przywódcą empatycznym, musi być w stanie postawić się na miejscu innych. Ale empatia to nie tylko zrozumienie, co druga myśli z racjonalnego punktu widzenia. Ktoś, kto chce rozwinąć empatyczne umiejętności przywódczemusi zrozumieć, w jaki sposób działanie wpłynie na każdego członka jego zespołu.

Dla wielu ludzi ta umiejętność stawiania się w cudzych butach nie narodzi się w cudowny sposób. Jednak najnowsze badania pokazująże możliwe jest rozwijanie empatii.

2. Entuzjazm

Dobry empatyczny lider jest w stanie przekazać swoje pragnienia, by stworzyć i wyprodukować dla reszty zespołu. Jego przywództwo nie ma nic wspólnego z nakłanianiem ludzi do wykonywania swojej pracy. Przeciwnie,jest w stanie przekazać swój entuzjazm i zmotywować ich do pracy.

Aby to osiągnąć, osoba, która ma empatyczne dary przywódcze, potrafi włożyć energię i pasję w to, co proponuje i robi.Służy jako przykład dla swoich kolegów.

3. Ludzkie ciepło

Ponieważ jest w stanie postawić się na nogi innych,może również przynieść rozwiązania, będąc blisko ludzi i będąc wrażliwymido indywidualnych okoliczności.

Nie oznacza to, że lider idzie do pracy, aby zaprzyjaźnić się. On to wieserdeczny związek – to minimum – sprzyja dobrej relacji zawodowej. Jest to bardzo pozytywne dla zespołu.W końcu ta bliskość daje mu również uprzywilejowane miejsce. Może wzmocnić indywidualne podejście, które najbardziej go interesuje w grupie.

4. Spokój

Przywódca empatyczny musi być w stanie zachować spokój w skomplikowanych lub stresujących sytuacjach. Aby poprowadzić swój zespół,musi działać jako przykład.Dlatego jeśli pozwoli mu kontrolować swoje impulsy, szybko straci szacunek swoich pracowników.

5. Możliwość ustawiania limitów

Ostatnią umiejętnością, którą osoba powinna dominować, jest ta, która składa się zustanowienie granic osobistych i zawodowych.Nawet jeśli jest w stanie zrozumieć członków swojego zespołu, dobry przywódca empatyczny musi umieć się narzucać i zachować dystans, gdy wymaga tego sytuacja.

W przeciwnym razieprzestanie być dobrym przywódcą i stanie się po prostu kolejnym członkiem zespołu.Z tego powodu osoba, która chce rozwinąć przywództwo empatyczne, będzie również musiała zdominować umiejętności komunikacyjne, takie jak asertywność.

Zarządzanie zespołem: 15 kluczy do bycia dobrym liderem

Zarządzanie zespołami, szczególnie w świecie zawodowym, jest ważną pojemnością, która pozwala wyróżnić się na tle innych profili.Aby być dobrym liderem, … Czytaj więcej "
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: