Czym jest świadome przywództwo?

Czym jest świadome przywództwo?

Świadome przywództwo opiera się na postacilider, który wie, jak identyfikować i kalibrować wszystkie aspekty środowiska pracy, a jednocześnie zwracać uwagę na wszystkie te punkty.Pomysł ten jest przeciwieństwem klasycznej postaci pozbawionego skrupułów przedsiębiorcy, którego interesy ograniczają się do jego konta bankowego i korzyści ekonomicznych.

Ta postać lidera, nieodłącznie od rzeczywistości w niektórych przypadkach, skłoniła firmy do przejścia na alternatywny punkt widzenia. Zgodnie z nową filozofią wielu firm, musimy unikać rozpadu naszych systemów naturalnych i ludzkich, które są poważnie zagrożone z powodu dominującej nieodpowiedzialności naszego społeczeństwa.

Czym dokładnie jest świadome przywództwo?

Bycie odpowiedzialnym za organizację nie jest łatwym zadaniem. To wymaga wiele umiejętności, czasu i dużo energii. Z tego powodu ci, którzy zajmują to stanowisko, często wpadają w pułapkę skupiania się na uzyskiwaniu wyników, odkładając na bok równowagę, swoje życie osobiste i resztę potrzeb swojego zespołu i organizacji. ,

Świadomy przywódca jest tym, który skupia swoją uwagę na wszystkich tych aspektach jednocześnie, uznając znaczenie każdego z nich.Dotyczy to zarówno rozwoju działalności organizacji, jak i jej osobistego rozwoju oraz jej współpracowników.

Świadomy przywódca musi być w stanie połączyć dążenie do swoich osobistych interesów z dobrobytem swojego zespołu.
udział

Ten pomysł sprawiaświadome przywództwo jest silnie związane z pojęciem uważności,która definiowana jest jako zdolność osoby do zwrócenia pełnej uwagi na wszystkie elementy, które składają się na chwilę obecną. Ta umiejętność jest szczególnie ważna z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej, ponieważ pozwala przywódcom zwracać uwagę na przemiany ich środowiska, aby znaleźć najlepszy sposób interakcji z nimi.

Świadome przywództwo wykracza jednak poza wiedzę o środowisku i wzajemne uznawanie. Jest to metoda na zobaczenie siebie. Zgodnie z tą filozofiążaden przywódca nie może mieć uzasadnionego obawy o dobre samopoczucie swojego zespołu, nie będąc w pełni świadomym własnych potrzeb i nie szukając własnego poczucia dobrobytu.Oczywiście nie oznacza to, że świadomy przywódca najpierw walczy o swoje interesy. Oznacza to po prostu, że aby być naprawdę wrażliwym na ludzkie potrzeby, musi być w stanie identyfikować się z nimi.

7 cech świadomego przywództwa

Aby mieć jaśniejszy obraz tego, czym jest świadome przywództwo i jak można je zastosować w codziennym środowisku pracy,Oto główne cechy, które świadomy przywódca musi wykazać:

1. Pracuj i słuchaj

Świadomi przywódcy przemawiają do swojego zespołu. Słuchają go w grupowy sposób, na spotkaniach i indywidualnie, dlaaby móc głębiej poznać to, co każda jednostka znaczy i pokazać.Dzięki temu mogą poznać cechy każdej osoby i zobaczyć, co mogą przynieść.

2. Pokaż przykład

Wydawanie rozkazów jest bardzo prostym zadaniem, ale jeśli naprawdę chcesz, aby Twój zespół podążał za tobą, musisz zdawać sobie sprawę, że to Ty wyznaczasz przykład i robi wszystko na pierwszym miejscu.

3. Promuj współpracę między współpracownikami

Konkurencyjność nie jest negatywną alternatywą, gdy zwiększa wydajność grupy, nie powoduje konfliktu i nie pogarsza komunikacji. Krótko mówiąc, kiedy jest lepiej, aby osiągnąć indywidualne i wspólne cele. Ważne jest, aby wiedziećzarządzać konfliktami, które powstają między członkami grupy.Większość wynika z aspiracji każdego członka.

4. Ostrożnie obserwuj otoczenie

Dla lidera ważne jest, aby być w akcji. terazświadomy przywódca ma również możliwość cofnięcia się i obserwowania tego, co dzieje się wokół niego, pod różnymi kątami.Bardzo często pozwoli mu to zobaczyć inne opcje, ponownie rozważyć stanowiska i przynieść nowe pomysły.

5. Wyraźnie podejmuj decyzje

Podstawowe znaczenie ma to, że zespół znajduje zabezpieczenie w podjętych rezolucjach. To jedna z wielkich cech świadomego przywódcy. Pozwoli to mu nie wzbudzać wątpliwości co do celów, które dąży zespół roboczy.

6. Bądź asertywny

Świadomy przywódca musi być asertywny.Musi wyrażać swoje myśli i życzenia w prosty i uczciwy sposób.Każdy członek zespołu musi wiedzieć, na co czeka. Pomoże im to w zaufaniu do ich życia zawodowego.

7. Bądź świadomy własnych błędów

To chyba jeden z najtrudniejszych punktów. Ale musimy rozmawiać o świadomym przywództwie.Ważne jest, aby lider był przewodnikiem,referent, ale także człowiek. Inni muszą być świadomi tego aspektu.

Jak widzieliśmy,świadome przywództwo łączy wiele cech pożądanych przez firmy.Przywódcy ci są bardzo ważni, ponieważ są w stanie osiągnąć wyznaczone cele, dbając o relacyjne zdrowie grupy i wykorzystując obecne i przeszłe przeszkody, aby nie zapomnieć o wspólnym celu.

Nauka odmawiania pracy (asertywność w pracy)

Wiedzieć, jak powiedzieć nie, nie jest zdolnością, którą każdy ma. Jednak w dziedzinie zawodowej asertywność jest absolutnie niezbędna. Dowiedz się więcej
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: