6 technik motywacji w pracy

6 technik motywacji w pracy

Motywacja w pracy jest ważnym aspektem w rozwoju naszego życia zawodowego. Chociaż jest to element, który powinien być obecny od samego początku, rzeczywistość jest zupełnie inna. Bardzo często motywacja jest w dużej mierze nieobecna. Ale, dobra wiadomość! W takich przypadkachmówimy o elemencie psychologicznym, który może ulec poprawie, jeśli dokonamy pewnych zmian.

Nasze emocje wiążą się z rozwojem naszych funkcji w naszej pracy; są także niezwykle motywujące. Niestety,istnieje duży odsetek pracowników, którzy nie czują się spełnieni dzięki wykonywanej pracy.Jest to niewątpliwie jeden z czynników, które karze motywację do pracy najbardziej.

Techniki motywacji do pracy

Zastosowanie w pracy stałych technik motywacyjnych pozwoli nam odkryć typ pozycji, które najbardziej chcemy,jak możemy dopasować naszą pracę i nasze gusta … i jak zmotywować ich do pracy z nami.

1. Prawidłowo włóż pracę do stacji roboczej

Dobre wstawienie pracownika w miejscu pracy oznacza idealne umieszczenie zgodnie z jego wiedzą i umiejętnościami.Najcenniejsze wartości to zaufanie i autonomia podczas pracy.Ta autonomia promuje większe zaangażowanie i zaangażowanie, a także samoocenę. Stymuluje umiejętność poszukiwania rozwiązań codziennych problemów. Ponadto, stosując tę ​​zasadę, dajemy miejsce pracownikowi, tworząc emocjonalne środowisko, które promuje jego rozwój.

2. Stworzenie dobrego planu zapobiegania ryzyku zawodowemu

Plan zapobiegania ryzyku zawodowemu i promocja zdrowia muszą być częścią firmy. Nie jako działania zewnętrzne, ale jako punkt widzenia oparty na komforcie i tłumieniu poziomów stresu. Bez zaniedbywania higieny i innych czynników bezpośrednio związanych z ochroną przed zagrożeniami. Z tą zasadązapewniamy zdrowie i bezpieczeństwo pracownika. Tworzymy bezpieczne środowisko fizycznei wygodne dla rozwoju jego funkcji.

3. Okazuj uznanie i zachęcaj pracowników

Jednym z czynników, które psychologia przypisuje dobrej samoocenie, większej zdolności do dawania innym, oferowania wszystkiego, co najlepsze i kochania tego, co robimy, jest uznanie. Jako istoty społeczne potrzebujemy innych, aby potwierdzić, rozpoznać i rozpoznać owoce naszego wysiłku.Dlatego ważne jest uznanie dobrze wykonanej pracy, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Ponadtodobrze wykorzystane zachęty –jeśli są źle używane, mogą mieć odwrotny skutekmoże zwiększyć wydajność pracownika.Te zachęty mogą nie być bezpośrednio związane z częścią ekonomiczną. Istnieje wiele pomysłów i rozwiązań, takich jak zniżki, przepustki na imprezy, możliwość odbycia specjalistycznych szkoleń itp.

4. Weź pod uwagę społeczne korzyści z pracy

Świadczenia społeczne składają się z bardzo prostej rzeczy: część wynagrodzenia pracownika przejawia się w usługach i bezpłatnych usługach, które pozwalają mu zmierzyć się z trudnościami dnia codziennego:ubezpieczenie medyczne i stomatologiczne, fundusz emerytalny, opieka dzienna, vouchery restauracyjne, pomoc szkolna itp.

W rzeczywistości wiele firm, w latach kryzysu, w których zamrożono płace, ustanowiło system świadczeń społecznych, aby zrekompensować utratę zarobków.status quorodzina. Ten rodzaj wsparcia jest bardzo ceniony przez pracowników, szczególnie w czasach trudności gospodarczych i kiedy dostęp do zasobów jest bardziej ograniczony.

5. Zbliżanie się do pracowników i współpracowników

Dobry lider musi wiedzieć, jak być blisko swoich pracowników, aby ich prowadzić. Musi martwić się o dobre samopoczucie swoich współpracowników?To zainteresowanie musi być szczere i musi pochodzić ze związków utrzymywanych przez zaufanie i bliskość.

6. Popraw wydajność zawodową

Niestety wielu pracowników wykonuje swoje zadania bez jasnych celów. Brakuje im narzędzi, nie ma planowania ani nie otrzymuje wsparcia od organizacji.Dlatego musimy się martwić o to, co jest potrzebne do osiągnięcia rezultatów. Lub możemy po prostu zadać sobie pytanie, co możemy zrobić, aby poprawić przestrzeń roboczą lub wydajność ich czasu. Są to proste działania, które poprawiają wydajność innych.

Ostatecznie ta zasada przypomina nam, że ludzie muszą czuć się wspierani, aby wykonać pracę, do której zostali poproszeni.Zapewniając im odpowiednie wsparcie, dajemy im równieżsprzężenie zwrotnektóre pozwolą im poprawić i zwiększyć ich poczucie własnej skuteczności.

Motywacja w edukacji

Zrozumienie kluczy do motywacji w edukacji jest umożliwienie uczniom rozwijania umiejętności w pokoju. Dowiedz się więcej
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: